Szklany Szlak Wrocław Stare Miasto

Szkło w przestrzeni miejskiej Wrocławia

Pomysł opracowania mapy „szklanej architektury" Wrocławia powstał dwa lata temu w trakcie przygotowywania projektu Europejskiego Festiwalu Szkła „Play with Glass" we Wrocławiu. Postanowiliśmy wydobyć z „ukrycia" i zinwentaryzować szklane realizacje w obiektach użyteczności publicznej, w kościołach, na placach i ulicach miasta...

„Szkło w przestrzeni miejskiej Wrocławia" to całkowicie nowatorski projekt. Nie istnieje bowiem żadna literatura na temat szklanej architektury Wrocławia. Urszula Łączna, przy współpracy z Eweliną Kwiatkowską, wykonała żmudną, detektywistyczną pracę, żeby odszukać autorów szklanych realizacji oraz sprawdzić wszystkie przekazane przez nich informacje.

Fontanna, przeszklenie, elewacja, witraż, mozaika, rzeźba, instalacja ze szkła. 54 obiekty szklanej architektury Wrocławia zostały przez nas opisane, 14 z nich znalazło się na trasie pierwszego we Wrocławiu „szklanego szlaku".
Mamy nadzieję, że „Szklany Szlak Wrocław Stare Miasto" będzie jedną z najważniejszych atrakcji „miasta szkła" Wrocław.

Anita Bialic, Kazimierz Pawlak - Europejski Festiwal Szkła

Projekt Play with Glass - European Glass Festival in Wrocław został włączony do aplikacji miasta Wrocław do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Europejski Festiwal Szkła we Wrocławiu organizuje Galeria BB i Fundacja „Fly with Art" w ścisłej współpracy z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Okręgiem Wrocławskim Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Gminą Wrocław.

Autor projektu „Szkło w przestrzeni miejskiej Wrocławia" – Anita Bialic, Galeria BB / Realizacja: Urszula Łączna;
Współpraca: Ewelina Kwiatkowska / Konsultacje: prof. Kazimierz Pawlak / Projekt graficzny: Przemysław Świda
Wydawca: Anita Bialic, Galeria BB, ul. Garbarska 24, 31-131 Kraków, email: galeria@galeriabb.com / Biuro Festiwalowe IMPART 2016, ul. Komuny Paryskiej 39-41, 50-451 Wrocław / Copyright by Anita Bialic, Galeria BB, Kraków 2013 /
ISBN - 978-83-935733-2-5